Naast glutenvrije Pieten ook sportpieten bij intocht Dokkum

Dokkum - Op 18 november zijn er sportpieten tijdens de landelijke Sinterklaasintocht. Deze pieten zetten kinderen en ouders aan tot extra bewegen. Vooral in november en in december is er volgens NOC*NSF minder aandacht voor vitaliteit. De sportpieten organiseren, onder begeleiding van de buurtsportcoaches van Sport Fryslân, ook na 18 november verschillende sportactiviteiten. Dit vindt plaats op scholen en in wijken in Dokkum.

De ambitie van Sport Fryslân is om in samenwerking met NOC*NSF vanuit de ervaringen rondom Sinterklaas en de sportpieten in de komende weken in 2018 door te trekken naar een toolkit ‘Sportpieten’ voor alle buurtsportcoaches in Nederland. Daarmee willen beide partijen bewerkstelligen dat kinderen op jonge leeftijd via multisport gestimuleerd worden spelenderwijs te bewegen en sporten. Hun inspiratie komt dan via bijvoorbeeld de sportpieten, waarbij zoveel mogelijk buurtsportcoaches hun spelleiders zijn.

Activiteiten Tijdens de intocht op 18 november zetten de buurtsportcoaches van de gemeente Dongeradeel een survivalhindernis klaar. Daar mag iedereen na de intocht aan mee doen. Naast dat pietengym op scholen georganiseerd wordt (een gymles, waar de sportpiet meedoet aan de gymles), kan de pietengym ook georganiseerd worden bij bedrijven. Bedrijven kunnen de sportpiet inzetten als extra activiteit rondom het Sinterklaasfeest. Ook organiseren de buurtsportcoaches spelmiddagen in wijken, waar kinderen wonen die, om verschillende redenen, te weinig in aanraking komen met sporten en bewegen.

De buurtsportcoaches benutten het Sinterklaasfeest om aandacht te geven aan sporten en bewegen tijdens de Sinterklaasperiode. De gemeente Dongeradeel, die de landelijke intocht organiseert, werkt mee om de sportpiet te introduceren. Deze test wordt mogelijk gemaakt door het Sportlab.frl van Sport Fryslân.

Wie is de sportpiet? De sportpiet heeft een zak vol sportattributen mee op pad en deelt ballen, frisbees etc. uit. De sportpiet brengt extra plezier en zorgt ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook inspireert de sportpiet ouders: ouders zijn de belangrijkste voorbeelden op jonge leeftijd in beweeg en sportgedrag van hun kinderen.