Wetterskip Fryslân wint Gemalenpluim 2017 voor renovatie gemaal Ezumazijl

Ezumazijl - Trots nam Marian Jager, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân, op vrijdag 10 november de Gemalenpluim 2017 in ontvangst. De prijs is voor de renovatie van gemaal Dongerdielen in Ezumazijl.

De Nederlandse Gemalen Stichting (NGS) heeft de prijs aan Wetterskip Fryslân toegekend omdat er tijdens de technische en bouwkundige renovatie zorgvuldig is omgegaan met de monumentale status van dit rijksmonument. Met kop en schouders Peter Nijhof van NGS: “Het was voor ons heel duidelijk waar de pluim naartoe moest gaan. Het is Wetterskip Fryslân gelukt om het gemaal aan te passen aan de moderne tijd, waarbij uitgebreid rekening is gehouden met de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument. Het gemaal in Ezumazijl stak er met kop en schouders bovenuit.” Marian Jager sprak haar trots uit over het ontvangen van deze Gemalenpluim: “Ik ben erg blij met de waardering van de NGS over de manier waarop wij de renovatie van gemaal Dongerdielen hebben aangepakt. Ik draag de pluim op aan de collega’s van de afdelingen Beheer en Projecten die dit project samen succesvol tot uitvoering hebben gebracht.” Gemaal Dongerdielen Gemaal Dongerdielen is een monumentaal gemaal en is eigendom van Wetterskip Fryslân. Het voormalige zeegemaal uit 1931 vormt samen met de nabijgelegen sluis en brug een rijksmonument. Het pompt het overtollige regenwater uit de polder naar het Lauwersmeer. De afgelopen jaren is het gemaal zowel technisch als bouwkundig gerestaureerd. De installatie van het gemaal voldeed niet meer aan de huidige technische eisen. Door de waaiers van de pompen aan te passen, kreeg het gemaal meer capaciteit. Met de renovatie is het gemaal klaar voor de toekomst. De Nederlandse Gemalenstichting De Nederlandse Gemalenstichting (NGS) zet zich in voor het behoud en beheer van waardevolle gemalen. In de zomer van 2015 heeft de Nederlandse Gemalen Stichting de Gemalenpluim in het leven geroepen om eigenaren/ beheerders te motiveren vooral zorgvuldig met dit industriële erfgoed om te gaan. Meer informatie over de stichting en de gemalenpluim kunt u nalezen op de website van de NGS: www.gemalen.nl