Symposium over het landschap in Burgum

Burgum -  Op donderdag 23 november organiseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) samen met de Stichting Heg & Landschap (H&L) het symposium ‘Landschap van betekenis, boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap’. Het symposium laat de goede resultaten van agrarisch natuur- en landschapsbeheer zien en geeft inzicht in het proces dat nodig is voor succesvol beheer. De dag gaat over gebiedssamenwerking, beleid en de toekomstvisie. Het symposium is van 9.00 uur tot 17.00 uur in De Pleats in Burgum.

In de Noardlike Fryske Wâlden zijn de boeren al jaren zich ervan bewust dat de ontwikkeling van de landbouw niet ten koste mag gaan van het cultuurlandschap en de natuur. Ze streven naar een vitale landbouw in een natuurrijk, kleinschalig cultuurlandschap. Het coulisselandschap bestaat hier uit maar liefst 3600 kilometer elzensingels en houtwallen, uniek in Europa. De resultaten van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn opvallend. De landbouw is er gezond, het landschap is goed onderhouden met een grote biodiversiteit en de recreatie bloeit. Wat is het geheim van dit succes en wat kunnen anderen in Nederland die ook gaan voor een rendabele landbouw en een mooie, natuurrijke leefomgeving hiervan leren.

Succesvolle aanpak

Tijdens het symposium in Burgum komen de vier pijlers van de succesvolle aanpak aan de orde. In de eerste plaats is dit het juiste onderhoud en de financiering van de duizenden kilometers aan elzensingels en houtwallen. Ook de vraag hoe je als gebied samenwerkt om tot een gezamenlijke aanpak te komen wordt besproken en hoe je ervoor zorgt dat de overheid deze aanpak steunt. Tot slot komt het belang van een visie op de toekomst aan bod. 

Opgave

In de ochtend zijn er presentaties, gevolgd door workshops. Natuurlijk komt ook de praktijk aan de orde met een veldbezoek in de middag. De dag wordt afgerond met het trekken van conclusies en het formuleren van actiepunten. Het symposium is bedoeld voor boerenbestuurders, beleidsmedewerkers van overheden, kennisinstellingen en onderwijs en provinciale landschaps- en natuurorganisaties en belangstellende burgers.  De kosten voor deelname zijn 75 euro, inclusief lunch. Opgave is via de website van H&L: www.hegenlandschap.nl/hegenlandschap/symposia/symposium-friesland/.