Stichting Klooster Claerkamp sluit seizoen af met boekpresentatie

Rinsumageast - Jan Post deed de afgelopen tijd onderzoek naar oude waterlopen met betrekking tot de voorhistorie van het Leppa gebied. Zaterdag overhandigde schrijver Jan Post het eerste exemplaar van zijn boek aan Sibbele de Boer.

Op het gebied dat Jan Post beschrijft, stond vroeger Klooster Claerkamp. De monniken die daar destijds leefden waren de ingenieurs van hun tijd. Zij legden de dijken ten noorden van het klooster aan. Sibbele de Boer heeft zich als waterstaatkundig ingenieur jaren ingezet voor dat gebied. Hij heeft zich beziggehouden met het technische aspect van dijken. In die interesse vonden De Boer en auteur Post elkaar. Voordat Sibbele de Boer het eerste exemplaar in ontvangst nam, legde hij de werking van dijken uit. Ook vertelde hij over de verschillen in zeeweringen. Waar de dijken vroeger vooral breed waren, zijn ze nu vooral hoog. Post kwam tot deze uitgave na nauwkeurig onderzoek. Het heeft als doel een betere archivering dan op digitale media. Bovendien worden zo de rechten van de auteur en de bronnen beter beschermd. De presentatie en aanbieding van het onderzoek was tevens de seizoenssluiting van Klooster Claerkamp. In de winterperiode is het steunpunt alleen op afspraak voor groepen geopend. Vanaf 1 april zijn de deuren weer elk weekend geopend.