Intocht Sint in De Westereen

DE WESTEREEN - Op zaterdag 25 november brengt Sinterklaas een bezoek aan De Westereen. Samen met muziekvereniging Harmonia/Juliana en de burgemeester, of zijn vervanger, wordt de Sint ontvangen met een heleboel Sinterklaasliedjes.

Daarna gaat Sinterklaas in de koets door het dorp naar het winkelcentrum. De route gaat vanaf de haven naar de Lange Reed, Ferbiningspaad, Fogelsang, Miesstrjitte, Finkstrjitte, Ljurkstrjitte. De Sint en de Pieten willen in het winkelcentrum ook graag veel kinderen ontmoeten en hopen dat ze hier ook kunnen genieten van muziek en liedjes. Ze blijven een poosje in het winkelcentrum en gaan dan via de Noarder Stasjonsstrjitte naar zalencentrum Old Dutch waar het kinderfeest zal plaatsvinden. Dit feest is voor alle kinderen van de peuterscholen en de groepen 1 tot en met 4 van de basisscholen. De zaal gaat open om 15.15 uur. De gastheer is hier Herman Douwe van der Heide. De muzikale leiding is in handen van Lucia Tilma. Ook de Westereender kinderen uit groep 1,2,3 en 4, die in de Westereen wonen maar buiten De Westereen naar school gaan zijn welkom op dit feest. Zij kunnen zich opgeven bij Sandra Scherjon, tel.nr. 06-46012312 of 447170 vanaf 21 november. De kinderen die in De Westereen naar school gaan krijgen informatie en toegangskaartjes via school uitgereikt. Sinterklaas is ook op Facebook te vinden. Kijk om niks te missen en als eerste op de hoogte te zijn van al het nieuws rondom de intocht op www.facebook.com/intocht.westereen. Vanwege de veiligheid mogen alleen kinderen met een toegangsbewijs en de via de school aangewezen begeleiders de feestzaal binnen. Dus ouders of andere familieleden zonder toegangskaartje kunnen niet in de feestzaal, maar voor hen is het restaurant geopend waar ze rustig kunnen wachten en van een kopje koffie of thee kunnen genieten. Net zoals voorgaande jaren wordt de intocht van Sinterklaas mogelijk gemaakt door: middenstandsvereniging “De Westereender Keaplju”, Doarpsbelang De Westereen en de vele vrijwilligers.