Contactavond vogelwacht "Akkerwoude e.o." in De Kruisweg

Damwâld - Donderdagavond hield vogelwacht "Akkerwoude e.o." haar jaarlijkse contactavond in De Kruisweg te Damwâld. Voor deze avond was Renze de Jager uit de Triemen uitgenodigd. Renze is al vele jaren amateurfilmer, hij liet de aanwezigen twee films zien van de natuur en in het bijzonder de vogels uit de eigen omgeving.

Na een welkom aan de volle zaal en een inleidend woord door de voorzitter liet Renze de aanwezigen de eerste film zien en na de pauze de tweede film. Films met prachtige beelden uit de Zwagermieden, de omgeving van Westergeest, het Lauwersmeergebied en bij Renze thuis. Bloeiende, door SBB beheerde hooigraslanden, kleurrijke planten met allerlei soorten vlinders. Maar ook van de hier voorkomende zangvogels en weidevogels, hun nesten, eieren en jongen. Bijzondere vogels in de Zwagermieden waren toch wel de roodborsttapuit en de kluten welke daar ook hebben gebroed. Een bijzondere dwaalgast was dit jaar de purperreiger welke hier een dertigtal dagen aan het fourageren was. De purperreiger is een vogel van de uitgestrekte moeras en rietvelden en broedt onder anderen in De Deelen. Verder waren er onder andere nog prachtige beelden van de zomer- en wintertalingen, slobeenden en watersnippen welke allen in de Zwagermieden broeden. Bij Renze thuis werden de nestbouwende en broedende spechten en boerenzwaluwen gevolgd, hier ook broedende groenlingen en een broedende roodborst. In het Lauwersmeer beelden van de duizenden ganzen, de grauwe franjepoot en heel bijzonder de jagende zeearend welke een brandgans pakte en verschalkte. In de pauze werden lootjes verkocht, na de films was de trekking, velen konden met een leuk prijsje huiswaarts keren. In zijn slotwoord bedankte de voorzitter Renze voor het laten zien van de prachtige films. De club heeft veel sprekers met dia's of films gehad in de loop der jaren. Renze liet zien dat de natuur in de eigen omgeving met het 'smûk skaadzjend beamtegrien' beslist niet onderdoet voor de natuur in verre oorden.