Archeologisch onderzoek rondom Koningin Julianaschool Kollum

Kollum - De komende dagen zal er rond de Koningin Julianaschool in Kollum archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dit gebeurt in het kader van het nieuw te bouwen Kindcentrum Kollum. Het onderzoek wordt verricht door Sweco. Tijdens het onderzoek worden met een graafmachine sleuven in de grond gemaakt om de aard, locatie, omvang en datering van de archeologische vindplaats te bepalen. De mogelijke sporen en vondsten gaat men documenteren, bergen en onderzoeken. De monsters worden gezeefd in kruiwagens met water.

Foto's: Sake Beerstra