Kollumerland heeft nu eigen Dorpenfederatie

Kollum - De Dorps- en Plaatselijke Belangen in de gemeente Kollumerland hebben de Dorpenfederatie Kollumerland opgericht. Dit met het oog op het ontstaan van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

De Dorpenfederatie behartigt de dorpen overstijgende zaken binnen de gemeente Kollumerland. Fusietrajecten moeten zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd worden. Het beleid van de drie gemeenten moet worden omgevormd tot nieuw beleid voor het hele gebied van Munnekezijl tot Hallum én van Kollumerzwaag tot Holwerd.

De Dorpenfederatie wil vanuit het perspectief én belang van Kollumerland een belangrijke rol spelen door zaken aandacht te geven en om in een vroeg stadium mee te denken bij vraagstukken. De federatie wil tevens gesprekspartner zijn voor de gemeenteraad en het college van B&W in Kollumerland.

De federatie zal zich vooral richten op de terreinen Wonen, Werkgelegenheid, Leefbaarheid, Infrastructuur, Onderwijs, Landschap, Gaswinning en Recreatie. De plaatselijke- en dorpsbelangen in Kollumerland blijven bestaan en behartigen de zaken in eigen dorp. De federatie wil dat de leefbaarheid van de dorpen na de fusie op zijn minst gelijk blijft en bij voorkeur verbetert.

Op de foto:

Voor van Links naar Rechts:.Stef Jorritsma-Aaltje Rispens-Wierd Kooistra-Wilma Bakker

Achter van Links naar Rechts: Louw Detmar-Sjoerd Hoekstra-Edger Klaver-Rem Broekema

Niet op de foto Jappie Borger-Jeanette van Dijk.