GBA wil voor elke raadsvergadering update over biovergister

Kootstertille -   In de raadsvergadering van de gemeente Achtkarspelen van 19 oktober 2017 kwam het college, bij monde van wethouder K. Antuma, met een mededeling over de beoogde biovergister in Kootstertille. De ondernemer P. van der Hoop zou bereid zijn om een alternatieve locatie, verder van de dorpskern en het gasmengstation, te zoeken. Daarmee wil hij tegemoetkomen aan de wensen van de inwoners van Kootstertille. Als binnen een half jaar geen geschikte alternatieve locatie is gevonden kan de ondernemer terugvallen op de huidige plannen voor een biovergister op Westkern 6 in Kootstertille.

GemeenteBelangen Achtkarspelen heeft het college verzocht om voortaan in elke raadsvergadering, te beginnen met die van 23 november 2017, de raad op de hoogte te stellen van de vorderingen in de zoektocht naar een alternatieve locatie. Zij willen weten welke vorderingen er gemaakt worden en niet door een nieuw college pas in april 2018 eventueel verrast worden met een mededeling “Het is helaas niet gelukt om een alternatief te vinden”.