!mpulse Kollum verhuist tijdelijk naar noodgebouw bij Lauwers College

Kollum - De voorbereiding voor noodgebouwen voor OSG Piter Jelles !mpulse Kollum zijn in volle gang. De noodgebouwen komen op de binnenplaats van het Lauwers College aan de Johannes Bogermastraat in Kollum. De bouw van de Campus Kollum begint met de sloop van !mpulse Kollum eind dit jaar.

Met de samenwerking tussen !mpulse Kollum en het Lauwers College behoudt Kollum een breed aanbod in het Voorgezet Onderwijs van VMBO tot en met VWO.

De Campus biedt onderdak aan het dorpshuis De Colle, de Bibliotheek, OSG Piter Jelles !mpulse Kollum en het Lauwers College.

De basisschool verhuist naar het nog te bouwen Kindcentrum aan de Tjerk Hiddesstraat.