Show De Woudzangers kent goede kwaliteit

Harkema - In vergelijking met de voorgaande editie waren er een kleine honderd vogels minder te zien. Maar de kwaliteit van de 58ste show van volièrevereniging De Woudzangers in Harkema was van een prima niveau.

De grote zaal van café De Klok in Harkema was donderdag, vrijdag en zaterdagochtend het toneel van de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling van De Woudzangers. Een vijftigtal leden van de club waren er van de partij met hun vogels. In totaal waren er 468 pronkstukken in De Klok te zien. Dat dit aantal achterbleef bij de maar liefst 550 vogels van de editie 2016, heeft volgens voorzitter Sipke Brouwer van De Woudzangers te maken met diverse omstandigheden. Onder meer het verloop van het broedseizoen is van invloed, aldus Brouwer. ,,By de ien is dat goed, by de oar (wat) minder.” Als vanouds had De Woudzangers het uitstekend voor elkaar bij de show. De circa 180 leden tellende vereniging - daarmee is De Woudzangers de op één grootste van Nederland, alleen Urk telt meer leden - heeft een stabiel bestuur en een hechte groep vrijwilligers. Brouwer bijvoorbeeld is al achttien jaar voorzitter van de club. Een groot deel van zijn leven heeft in het teken van de vogels gestaan. ,,It sit yn je. Ik soe nea sûnder kinne. It is prachtich moai”, aldus de voorzitter. Voor wat de tentoonstelling betreft, heeft De Woudzangers het altijd piekfijn voor elkaar in De Klok, de accommodatie waar de show inmiddels al 56 keer is gehouden. Voordat de keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) steevast op de dinsdag van week 46 naar Harkema komen, hebben de leden van De Woudzangers de opbouw van de zaal voor hun rekening genomen. ,,Dat dogge wy mei in man of tsien. Dat is in fêste ploech. It grutte foardiel dêrfan is dat eltsenien wit wat er dwaan moat”, zo stelt Brouwer. Op de zaterdagmiddag - na afloop van de tentoonstelling - loopt het eveneens van een leien dakje bij de opruimwerkzaamheden. In 2018 bestaat De Woudzangers zestig jaar. Of het bij dit twaalfde lustrum ook tot extra activiteiten of feestelijkheden komt, moet De Woudzangers nog even bekijken. Eigenlijk had de vereniging in het jubileumjaar graag een districtsshow naar Harkema gehaald. Maar qua accommodatie - een districtsshow vergt een behoorlijk groot oppervlak - is dat een heel erg lastig verhaal, weet Brouwer. De kampioenen De Woudzangers-show van 2017 op een rijtje. Tentoonstellingskampioen A.T. Vissia uit Burum met een roodstuitparkiet groen, 94 punten en bondsmedaille (BM); Bondskruis voor J. Lettinga uit Tytsjerk met een zwavelgele dikbekcini, 93 punten; C. Wiersma, Harkema: kleurkanaries EK, geel ivoor, 93 en BM; K. de Meer, Buitenpost: kleurkanaries EK, bruin rood mozaïek type 2, 92 en BM; J. Beintema, Ferwert: kanaries stel, wit, 185; C. Wiersma, Harkema: kanaries stam, geel, 370; W.K. van der Veen, Harkema: vorm-postuur EK, raza espanola; 93 en BM; W.K. van der Veen, Harkema: vorm-postuur stel EK, raza espanola, 185; Y. ter Veld, De Wilp: zebravinken EK, grijs, 91; J. Lettinga, Tytsjerk: tropen EK, zwavelgele dikbekcini, 93; S. Lettinga, Tytsjerk: tropen OK, kuifgors, 93; R. van der Veen, Harkema: tropen stel, roodsnavel spitsstaartamadine, 185; J. Elzinga, Triemen: Europese cultuur EK, grote goudvink, 90; D. Hoeksma, Drogeham: kleine grasparkiet EK, blauw, 91; J. van Hijum, De Westereen: standaard grasparkiet EK, hemelsblauw, 91; S. de Boer, Kollumerzwaag: groep 21 EK, personatus groen, 93 en BM; W. Wassenaar, Stroobos: groep 21 OK, roseicollis groen, 91; P. van Dekken, Harkema: groep 22 EK, catharinaparkiet groen, 93 en BM; K. Bosma, Rottevalle: groep 23 EK, turquoisineparkiet groen, 93 en BM; M. Posthumus, Augustinusga: groep 23 OK, splendid groen, 23; A. Helder, Drogeham: groep 24 EK, valkparkiet wildkleur, 92 en BM; D. Hoeksma, Drogeham: groep 24 OK, valkparkiet wildkleur, 91; A.T. Vissia, Burum: groep 25-26 EK, roodstuitparkiet groen, 94; D. van Beets, Surhuisterveen: groep 25-26 OK, swiftparkiet groen, 92; M.J. Ophuis, Harkema: groep 27-28-29-30-31 EK, roodnek lori, 93 en BM; A.T. Vissia, Burum: groep 27-28-29-30-31 OK, pennant rosella, 93;  A.T. Vissia, Burum: parkieten stel, roodstuitparkiet groen, 187; A.T. Vissia, Burum: parkieten stam, roodstuitparkiet groen, 370; A. Helder, Drogeham: groep 34 EK, Australische kuifduif, 91; D. Hoeksma, Drogeham: jeugd EK, kleine grasparkiet blauw, 91; S. Lettinga, Tytsjerk: jeugd OK, kuifgors, 93; A.T. Vissia, Burum: derby, roodstuitparkiet groen, 94; A.T. Vissia, Burum: vijf beste vogels (Avicultura-beker), 463.   Op de - drie - foto’s: Een groot gedeelte van de kampioenen van volièrevereniging De Woudzangers. De jeugdkampioenen Douwe Hoeksma, Djurre van Beets en Syb Lettinga (v.l.n.r.). Tentoonstellingskampioen Arend Vissia met de roodstuitparkiet groen. Tekst en foto's: Atze H. van der Ploeg