Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen bij loonbedrijf in Oudwoude

Oudwoude - Op 20 november is er een Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen (VTLV) gehouden bij loonbedrijf Oudwoude. De training is verzorgd door de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV). De medewerkers van het loonbedrijf volgden een drie uur durend programma. De middag werd geopend door de wethouder verkeer, Jelle Boerema. Hij benadrukte het belang van dit soort trainingen voor de verkeersveiligheid.

Het eerste onderdeel was de theorie. Onderwerpen die behandeld werden waren onder andere het afschermen van scherpe delen, veiligheid bij het rijden, verkeersregels en afleiding tijdens het rijden. In de grote loods van het bedrijf konden de medewerkers met groot materieel manoeuvreren. Ook werd hier aandacht besteed aan de veiligheid bij in-en uitstappen en het aan-en afkoppelen.

Elke medewerker kreeg een rit met een T-instructeur, waar gelet werd op het rijgedrag, het zuinig rijden, het kijkgedrag en het omgaan met voetgangers en fietsers. 

De training is betaald door de provincie en de gemeente, om het aantal verkeersongelukken met landbouwvoertuigen terug te brengen.

Foto's: Sake Beerstra