Noardlike Fryske Wâlden neemt afscheid van Ingrid van Huizen

Buitenpost -  De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is op zoek naar een nieuwe algemeen secretaris. Ingrid van Huizen uit Kootstertille, die deze functie nu bekleedt, gaat op korte termijn voor LTO Nederland aan de slag als portefeuillehouder ‘Natuur en landschapsontwikkeling’. Na zeven jaar voor de NFW te hebben gewerkt, vindt ze het nu tijd om de bakens te verzetten. Ze blijft de komende tijd als adviseur verbonden aan de vereniging.

“In mijn nieuwe functie voor LTO Nederland kan ik bestuurlijk op nationaal niveau verder werken aan een volhoudbare landbouw die in balans is met de leefomgeving”, aldus Van Huizen. De kennis en ervaring die Van Huizen heeft opgedaan bij de NFW neemt ze mee in haar nieuwe rol waarin ze meewerkt aan de integrale toekomst van natuur, landschap en landbouw in Nederland. Volgens haar staat de landbouw op een kantelpunt. Er komt vanuit de samenleving meer vraag naar biodiversiteit in de landbouw.

Verantwoordelijkheid

“Dat de agrarische sector dit kan leveren is geen discussiepunt. De discussie gaat over het tempo waarin dit kan en wat de vergoeding is die hier tegenover staat. Als je door het leveren van meer biodiversiteit minder primaire productie hebt, moet je ook nog een goede boterham kunnen verdienen. Tegelijkertijd is het belangrijk om de maatschappij te vragen of ze voldoende zelfkritisch is. Er ligt ook duidelijk een verantwoordelijkheid voor consumenten.”

Boeiende periode

Van Huizen kijkt terug op een zeer boeiende periode bij de NFW. Een periode waarbij de vereniging verder is ontwikkeld tot een van de meest professionele agrarische collectieven van Nederland. “De vereniging Noardlike Fryske Wâlden staat er prima voor. Voor de komende jaren zijn er voldoende middelen om het agrarisch natuurbeheer goed te kunnen uitvoeren. Bestuurlijk is de vereniging in rustig vaarwater en er is nieuw elan om innovaties op te pakken. Zo zijn er voorbereidingen om proefgebied te zijn voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van 2022 en wordt de NFW onderzoeksgebied voor ‘gebiedsgerichte circulaire economie’.

Kansen

Beide initiatieven bieden de komende jaren de mogelijkheid om met praktijkonderzoek nieuwe kansen voor de boerenleden aan te boren. Kansen om met agromilieudiensten inkomen te verdienen naast de primaire landbouwproductie. En daarmee ook in balans te blijven boeren in de Noardlike Fryske Wâlden”, aldus de afzwaaiende algemeen secretaris.