Doedag Lauwers College Kollum

Kollum - Rond de 250 leerlingen van diverse basisscholen uit de regio bezochten afgelopen dinsdag en donderdag de jaarlijkse Doedag van het Lauwers College in Kollum. Op een actieve manier maakten de leerlingen kennis met de school: ze ontmoetten de docenten en kregen proeflessen bij theorievakken en in de praktijkafdelingen. Extra bijzonder dit jaar was de eerste kennismaking met de nieuwe onderwijsvorm: GO!

Vanaf schooljaar 2018-2019 start het Lauwers College in Kollum in de eerste klassen met gepersonaliseerd onderwijs, oftewel GO! Met deze nieuwe methode, geïnspireerd door het Zweedse model Kunskapsskolan, levert de school maatwerk aan élke leerling. De ervaringen op scholen in Nederland waar al met gepersonaliseerd onderwijs wordt gewerkt, zijn uitermate positief. De kinderen zijn gemotiveerder, de docenten vinden het prettiger werken en het niveau gaat omhoog, zo luiden de bevindingen. Met GO! wil het Lauwers College beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Deze verschillen hebben betrekking op niveau, leerstijl, interesse, tempo, meervoudige intelligenties, voorkennis en zorgbehoefte. De school is ervan overtuiging dat gepersonaliseerd onderwijs leidt tot meer talentontwikkeling en betere leerresultaten.

Tijdens de doedag konden de leerlingen tijdens verschillende vakken al kort proeven aan GO. Ze konden namelijk bij de proefles zelf een keuze maken uit de vakken en op welke niveau ze die vakken wilden volgen. De reacties van basisschoolleerlingen en hun docenten waren goed. Ze waren enthousiast over GO, de lessen, de docenten en over de school.

Op donderdag 1 februari vindt de Open Dag plaats, waarbij ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom om zijn met hun kinderen een kijkje te nemen op school. Hierin kunnen de theorielokalen en de afdelingen worden bezocht, kan kennis worden gemaakt met de docenten en krijgt men voorlichting over GO. Daarbij worden verschillende activiteiten georganiseerd om een goed beeld te krijgen van de school.

Foto's: Sake Beerstra