Gemeenteraadslid Hessel Bouma stopt ermee

Burgum - Hessel Bouma heeft aangegeven na 28 jaar raadslid/fractievoorzitter te zijn geweest te willen stoppen met het raadswerk. Hieraan liggen leeftijd – in 2018 wordt hij 65, een goede reden om wat meer privétijd te wensen –  en drukte binnen de eigen bedrijven ten grondslag. Met name het in 2014 opgezette In- en Outdoor Park Aventoer vraagt – door sterk groeiende bezoekersaantallen – veel managementuren.

Bouma is dan ook niet meer beschikbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Het bestuur van GBT heeft de afspraak met kandidaten die op de kieslijst komen dat zij, indien ze gekozen worden, hun zetel innemen. Dat geldt ook in situaties waarin een kandidaat bijvoorbeeld verhuisd naar buiten de gemeente en opgevolgd moet worden door “de volgende op de lijst”. Ook die kandidaat moet zijn plaats innemen.  Personen die dit niet voor 100% kunnen/willen garanderen komen bij GBT niet op de lijst. Lijstduwers of lijstvullers komen bij GBT dan ook niet voor.

Hessel Bouma is om die reden niet beschikbaar voor de kandidatenlijst: hij wil niet als lijstduwer voldoende stemmen krijgen om op die manier toch weer in de raad “te moeten”.

Naast het enige raadslid Bouma was er een actieve schaduwfractie die jarenlang mede uitvoering gaf aan het politieke denken van GBT. Helaas vond vanuit deze groep zeer kort geleden een verhuizing naar buiten de gemeente plaats. Daarnaast zijn er een paar mensen op een leeftijd dat zij meer willen gaan genieten van de vrijheden die een (komende) pensioengerechtigde leeftijd met zich meebrengen.

Bestuur en fractie hebben een ruime zoekactie opgezet om gelijkgezinde personen te vinden die actief deel willen nemen als (potentieel) raadslid. Helaas zijn er onvoldoende kandidaten gevonden om een kandidatenlijst te vormen van voldoende omvang voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het bestuur betreurt dat ten zeerste en ziet zich hierdoor gedwongen af te zien tot deelname aan de verkiezingen.

Na 28 jaar zal er voorlopig geen vertegenwoordiger van Gemeentebelangen Tietjerksteradeel in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel zitten. Het bestuur blijft actief om te proberen in 2022 weer met een kandidatenlijst te komen.