Oprichtingsvergadering van SOC!AAL L!NKS

De Westereen - Donderdagavond 30 november houdt SOC!AAL L!NKS, de nieuwe linkse politieke partij in Dantumadiel, haar oprichtingsvergadering. 

De avond is bedoeld voor leden en sympathisanten van PvdA, Grien Links en SP en natuurlijk voor een ieder die de sociaal linkse gemeentepolitiek een warm hart toedraagt. Op deze avond wordt er een besluit genomen over de oprichting van de “vereniging Sociaal Links". Er zal een presentatie gehouden worden en er is  mogelijkheid tot discussie over het concept verkiezingsprogramma.

Bovendien worden de kandidaat-lijsttrekker en de kandidaat-raadsleden gepresenteerd.

De avond staat open voor een ieder, die wil meedenken over de vraag hoe SOC!AAL L!NKS van Dantumadiel een sociale gemeente kan maken, een gemeente waarin iedereen meetelt en meedoet. Met bewuste burgers die duurzaam omgaan met hun omgeving.

De avond wordt gehouden in zalencentrum Old Dutch in De Westereen. Aanvang 19.30 uur.