Tien vluchtelingen ronden VIP-training af

Dokkum - Woensdag 22 november hebben tien vluchtelingen bij Vluchtelingenwerk Dokkum een certificaat mogen ontvangen omdat ze de VIP training hebben gevolgd. VIP staat hierbij voor Vluchteling Investeren in Participeren. Dit is een project van VluchtelingenWerk gefinancierd door het AMIF (Asiel Migratie en Integratie Fonds) en de Rabobank Foundation.

In de afgelopen drie maanden hebben de deelnemers zich bezig gehouden met onderwerpen die belangrijk zijn om je arbeidsmarktpositie in de Nederlandse maatschappij te vergrootten. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: opstellen CV, netwerken, solliciteren, opstellen van een realistisch stappenplan voor de toekomst. Het kan gaan om vrijwilligerswerk, opleiding en betaald werk. Tijdens de VIP worden de deelnemers gecoacht door vrijwillige arbeidscoaches. De arbeidscoaches adviseren en coachen de deelnemers om de juiste stappen te zetten. Binnen de VIP gaan de deelnemers stage lopen bij bedrijven, om zo meer ervaring op te doen. Tijdens de uitvoering van de VIP is er nauw samengewerkt met Leerwerkbedrijf NEF en de gemeente DDFK. Bij deze feestelijke afsluitende bijeenkomst waren van de gemeente DDFK aanwezig mw. Hotsche Kikkert en mevrouw Jos Frenkel. De wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Dongeradeel en wethouder Paul Maasbommel van de gemeente Kollumerland waren aanwezig om tijdens de bijeenkomst een praatje te houden en de certificaten aan de deelnemers uit te reiken. Verder waren van het Werkleerbedrijf NEF aanwezig dhr. Hilbert Selbach en mw. Irish de Veer. Onder het genot van een gebakje, drankje en heerlijke Eritrese salade werd nog fijn nagepraat en plannen voor de toekomst besproken. Al met al een mooie afsluiting van een mooi project met een enthousiaste groep vluchtelingen die hun plek in de Nederlandse samenleving willen innemen.