Opnieuw impuls voor Fries bedrijfsleven

Leeuwarden - De provincie Fryslân komt met een Werk & groei regeling voor het Friese bedrijfsleven. Deze financieringsregeling voor innovatie, groei en starters wordt ondergebracht in de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Het college van Gedeputeerde Staten legt het voorstel in januari 2018 voor aan Provinciale Staten, met de beleidsbrief Werk & groei. Het college stelt voor om deze € 18,5 miljoen voor leningen innovatie, groei en starters onder te brengen in de FOM.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Als ik Friese ondernemers spreek hoor ik vaak dat er behoefte is aan kleine, toegankelijke financieringsregelingen die aansluiten bij het aanbod van de banken en andere kredietverstrekkers. Daarom zijn we in gesprek gegaan met de banken, de kredietverstrekkers en het bedrijfsleven zelf. Ook is in beeld gebracht wat er nu in de markt beschikbaar is en waar aanvullend behoefte aan is. We zien dat we starters, bedrijven die willen innoveren en bedrijven die snel groeien net even dat extra zetje kunnen geven via de FOM.” Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) In oktober dit jaar besloot PS tot het oprichten van de FOM. Vanaf 1 januari gaan de regelingen Doefonds, de leningen uit de regeling Ondernemersimpuls Fryslân en de exportregeling uit het Aanvalsplan Internationaal ondernemen op in de FOM. De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) gaat de taken van de FOM uitvoeren. Net als dat zij al deed voor het Doefonds, deze organisatie gaat verder als de Friese Ontwikkelingsmaatschappij. Wurkje mei Fryslân Het oprichten van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij en de beleidsbrief Werk & groei komen voort uit het programma Wurkje mei Fryslân, het economische pakket van de provincie. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fryslan.frl/wurkje