PvdA wil scherpere eisen omtrent beleid voor inkoop en aanbesteding

Leeuwarden - De PvdA wil het provinciale beleid voor inkoop en aanbesteding aanscherpen om schijnconstructies, onderbetaling en uitbuiting tegen te gaan. Provinciale Staten neemt woensdag voor het eerst sinds lange tijd een besluit over dit onderwerp. Statenlid Roel de Jong wil foute bedrijven uitsluiten en vindt dat de provincie Fryslân verantwoordelijk is voor de nabetaling van onderbetaalde arbeiders. Aanhoudende misstanden bij infrastructurele projecten, waaronder De Centrale As en de Drachtsterweg, waren voor de PvdA aanleiding om het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid te agenderen.

Extra eisen “Wurknimmers meie nea de dupe wurde by misstanden”, aldus De Jong. “Dêrom moatte der ynstruminten komme dy’t kontrôle en hanthavening better mooglik meitsje”. De PvdA vindt de huidige criteria te vrijblijvend en pleit ervoor om extra eisen te stellen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een vrije toegang voor vakbonden en de provincie tot de bouwgronden en projectboekhouding, het toepassen van de juiste cao bij opdrachten en heldere afspraken over handhaving bij overtredingen. De zogenoemde ketenaansprakelijkheid moet daarnaast niet alleen gelden voor de hoofdaannemer maar ook voor onderaannemers en leveranciers. Onbesproken gedrag De PvdA komt met een aanvullend voorstel om bedrijven uit te sluiten waarvan bekend is dat zij zich eerder schuldig maakten aan misstanden. “Der moat per direkt fêstlein wurde dat de provinsje allinnich saken docht mei bedriuwen dy’t ynteger en fan ûnbesprutsen gedrach binne”, verklaart De Jong. Hij vindt tevens dat de provincie Fryslân „as opdrachtjouwer” verantwoordelijk is voor loontekorten. De PvdA kaartte de afgelopen jaren meerdere malen aan dat de nabetaling van onderbetaalde arbeiders te lang op zich liet wachten. “Yn sokke gefallen moat it risiko net by de wurknimmer lizze, mar moat de provinsje it foarsjitte en it letter ferhelje op de oannimmer.”