Gemeente meer doelgericht oog

Damwâld - Raak of niet raak zal voortaan een leidende vraag zijn in de gemeenteraad van Dantumadiel. Op voorstel van Tom Bakker (SGP) wil de raad voortaan bij een besluit precies weten of het beoogde doel al of niet is behaald.

“De sturingsinformatie die de raad van het college van b. en w. ontvangt is grotendeels financieel van aard”, zo memoreerde Bakker over de achterliggende gedachte voor zijn motie.  Hij blijft het belangrijk vinden dat de gemeenteraad inzicht heeft in het kostenpatroon en de bestede middelen, maar de mate waarin doelen zijn bereikt verdient zijn voorkeur. Voor 31 maart komend jaar zal het college op basis van zijn unaniem aangenomen motie een plan moeten ontvouwen om op een gestructureerde wijze bij de jaarrekening na te gaan of de gestelde doelen zijn behaald. De gemeente Dantumadiel zet hiermee, in DDFK-verband, een eigen geluid in. ‘Cost control’, zoals Bakker de controlerende functie van de raad op financieel gebied aangeeft, komt daarmee op de tweede plaats.

Tekst: Jelle Raap