Carbid schieten officieel toegestaan na kerkdienst

Damwâld - DAMWALD – Op persoonlijke titel beloofde Leo Blees (ChristenUnie) dinsdagavond in de gemeenteraad met zijn collega’s te overleggen over het beȅindigen van de preek op zondagochtend 31 december voor elf uur. Blees is naast raadslid ook voorganger. Hij deed zijn toezegging bij een korte discussie over het carbid schieten dat dezelfde zondag officieel vanaf elf uur is toegestaan.

Een motie van SGP-er Tom Bakker de verleende vergunningen weer in te trekken en het carbid schieten op zaterdag te concentreren vanwege de zondagsrust werd na enig beraad ingetrokken. “Het carbid schieten heeft best wel een plek in deze samenleving. Het gaat om een traditie en als SGP zijn we zuinig op tradities, maar waarom kunnen we het niet een dag eerder doen?”, zo vroeg hij zich hardop af. “Dat komt de zondagsrust ten goede en dan wordt niemand uitgesloten”. Hij zei het te betreuren dat burgemeester Heldoorn inmiddels een aantal vergunningen heeft afgegeven. “Maar, het is ook een bevoegdheid van de burgemeester de verleende vergunningen weer in te trekken”.

Heidens

Kees Wielstra (Dantumadeel ’82) legde als eerste de motietekst naast zich neer. “Wy kinne net ynstimme mei it ferbieden fan karbid sjitten op snein. Dat kinne jo net oplizze oan minsken dy’t in oare oertsjûging ha”. Jerrit S. de Bruin (FNP): “Om my sjitte se mar om raak, mar se moatte de bisten net ekstra belêste”. Rommy Kempenaar (PvdA) haalde als voorbeeld een gezin met drie pubers aan die oudejaarsdag staan te trappelen van ongeduld. “Hâlde jo se yn ‘e hûs?” Zijn fractie schaarde zich direct achter het standpunt van Dantumadeel ’82. Wietze Stienstra (LLD): “It is wol in heidensk feest, mar wy dogge net mei oan de Swarte Pitendiskusje. It is mar ien dei yn ‘e wike, oh-nee, ien dei yn it jier”. Hij bracht te berde dat er in zijn woonplaats De Westereen kortgeleden op een zondagavond al veel vuurwerk is afgestoken. “Dan tinke jo even dat it feest al begong is”.

Dieren

Leo Blees (ChristenUnie) bracht als enige in dat de gemeente zich best eens mag beraden op de andere kant van de medaille. ”We moeten ook eens kijken naar wat het met dieren doet en oog hebben voor de schepping. We hebben hier ook te maken met anderen om ons heen”. Tot een standpunt van zijn fractie kwam het niet, omdat voor het fractieberaad de motie al onder de tafel belandde. Het CDA ventileerde geen standpunt. Opmerkelijk in de eindfase was de openlijke verklaring van Tom Bakker dat hij met de motie vooral ook wilde tegemoet komen aan de wensen van zijn zoon. “Ik vind het alleen jammer dat het mijn zoon nu onthouden wordt”.

Akkoord

In formele zin heeft burgemeester Sicko Heldoorn, aldus een verklaring van wethouder Roelof Bos, de ontheffingen verleend na een gesprek met de betrokken carbidgroepen. Deze wilden bij voorkeur ’s ochtends acht uur al starten. Heldoorn heeft hen volgens Bos met nadruk gewezen op het respecteren van de zondagsrust tot in elk geval ’s middags één uur in verband met de kerkgang. Uiteindelijk zijn alle partijen akkoord gegaan met een aanvangstijdstip van elf uur. De noordoost-Friese gemeenten, incluis Tytsjerksteradiel, treden hiermee eensluidend naar buiten. Wanneer de gemeenteraad van Dantumadiel dinsdag een ander besluit had genomen, zou dat volgens Roelof Bos iemand in een lastig parket hebben gebracht. “Ik sjoch net graach dat ús nije boargemaster der gelyk mei opsadele wurdt”.