Huurwoningen van SWA voorzien van energiebesparende maatregelen

Surhuisterveen - Topdrukte heerst er al enige tijd aan De Wijk en Bloemkamp. Voor de kerst worden 22 huurwoningen van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) voorzien van energiebesparende maatregelen.

Voor de huidige bewoners leiden de maatregelen niet tot een huurverhoging. Zij en ook de toekomstige huurders kunnen wel hun energiekosten structureel verlagen dankzij een goed doordacht isolatiepakket in samenhang met het aanbrengen van zonnepanelen op de daken. Zo zijn de kruipruimtes inmiddels voorzien van isolatie. De spouwmuren zijn met pur-isolatie afgedicht. Bij het vernieuwen van de daken is er zowel sprake van isolatie als van nieuwe dakpannen, goten en hangers.

Opwekken

Tegelijkertijd zijn er op het dak pv-panelen, oftewel zogeheten photo-voltaïsche panelen aangebracht. Met deze pv-panelen wordt energie opgewekt voor eigen gebruik en als er meer energie wordt opgewekt dan verbruikt, ook directe teruglevering van energie aan het net. Dit draagt mede bij aan een lagere energienota. Op het gebruik van energie wordt ook bespaard dankzij het extra hoogrendementsglas dat zowel beneden als boven in de huurwoningen is geplaatst. Het houtwerk wordt in 2018 ook nog opnieuw geschilderd. Inzet van SWA is niet alleen het vergroten van het woongenot en energiebesparing, maar ook het verlevendigen van een buurt met een eigentijdse aanpak. (Eigen foto)