Harkemase Boys presenteert plannen voor duurzame nieuwbouw

HARKEMA - De sterke groei die voetbalvereniging Harkemase Boys de afgelopen jaren doormaakt, maakt dat er al langere tijd wordt nagedacht over plannen om de huidige accommodatie uit te breiden.

Het aantal spelende leden is in de afgelopen seizoenen sterk toegenomen. De grote aanwas van nieuwe heren, dames maar vooral jeugdleden heeft er voor gezorgd dat er sinds het seizoen 2014/2015 een groei is geweest van ruim 35% qua aantal leden. De grote groei van de meisjes-/damesafdeling zorgt voor specifieke problemen waar Harkemase Boys een passende oplossing voor wil kunnen bieden. Daarnaast is er meer zorg en ruimte nodig om de jeugd een omgeving te kunnen bieden waar sport en spel zorgen voor de zo noodzakelijke beweging en inspanning. Volgens voorzitter Albertus Boonstra is er inmiddels een situatie ontstaan waarbij niet iedereen meer optimaal gebruik kan maken van de faciliteiten: ,,Wekelijks komen er zo'n 22 teams van Harkemase Boys in actie en gemiddeld betekent dit dus 11 thuiswedstrijden op een zaterdag. Op dit moment hebben we zes kleedkamers en dat is echt te weinig. Gelukkig kunnen we op piekmomenten gebruik maken van de kleedkamers van de korfbalvereniging en de nabij gelegen sporthal, maar deze situatie is natuurlijk niet ideaal." Een voorlopige bouwcommissie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een toekomstbestendig, stijlvol én energieneutraal bouwplan waar Harkemase Boys als gehele vereniging invulling aan wil geven. ,,De uitbreiding moet naadloos aansluiten op ons bestaande en prachtige complex”, vertelt Boonstra. De nieuwbouw zal voor een groot deel 'des Harkemase Boys' moeten plaatsvinden. Met hulp van sponsoren, leden en vrijwilligers heeft de vereniging al meerdere malen aangetoond dat het hierin heel veel kan bereiken. Deze uitbreiding moet de groei van Harkemase Boys kunnen opvangen en tevens ter beschikking staan voor de gehele vereniging. Boonstra vervolgt: ,,We willen een goed gastheer zijn voor onze tegenstanders van ons eerste elftal, máár voor ons is niet minder belangrijk dat ook de jongste jongens en meisjes iedere week op een prettige manier bij de vereniging kunnen trainen en spelen." Op dit moment worden er gesprekken met de gemeentepolitiek gevoerd om te kijken op welke wijze de vereniging hierin gesteund kan worden. Naast de sterke groei van het damesvoetbal en die van de jeugd, speelt ook de energieneutrale doelstelling van de club een grote rol in de nieuwbouw. ,,Het plaatsen van de zonnepanelen op ons clubgebouw was een bewuste start om de maandelijkse energielasten te verlagen. De besparingen kunnen we nu besteden aan een duurzame oplossing van ons complex. We hebben er alle vertrouwen in dat we hierin gaan slagen", besluit Albertus Boonstra. De plannen worden tijdens de ledenvergadering van 8 december nader toegelicht. De recette van de wedstrijd Harkemase Boys - ONS Sneek van komende zaterdag zal ook in zijn geheel worden gereserveerd voor de beoogde nieuwbouw.