Prestatieafspraken 2018 ondertekend

Buitenpost - Huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA heeft woensdag samen met de gemeente Achtkarspelen en Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) de prestatieafspraken voor 2018 ondertekend. “Het zijn drie partijen die op basis van gelijkwaardigheid samen de schouders eronder zetten”, aldus directeur bestuurder Riekele T. Heida van SWA.

Het omgaan met de woningvoorraad, betaalbaarheid, leefbaarheid en daarmee het woongenot vormen vitale thema’s in het document. “Diskear is der foaral socht nei ferbreding”, stelde wethouder Klaas Antuma voorafgaand aan de ondertekening. “It giet net allinne om de wenten. Ek hoe’t jo mei elkoar om geane en elkoar op ‘e hichte hȃlde mei allerhande ûntwiklings lykas duorsumens is in wichtich part fan it dokomint”. Namens Huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA zetten voorzitter Henk van Veenendaal en secretaresse Joke Bergsma-Reidsma hun handtekening. “Dit geeft ons een goed gevoel. Het is heel fijn dat we namens de huurders goed bij alle ontwikkelingen worden betrokken”, zo stelde Van Veenendaal. Nieuw is een door de gemeente in 2018 vast te stellen nadere analyse en aanpak van armoede en financiële problemen bij huurders. Achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van schulden of huisuitzetting in een zo vroeg mogelijk stadium. Ook zal er analyserend onderzoek plaatsvinden naar de behoeften en wensen van woningzoekenden. Bovendien zijn afspraken vastgelegd over planmatig onderhoud, energiebesparende maatregelen en beschikbaarheid voor specifieke doelgroepen. “Partijen willen een optimum vinden tussen betaalbare huren met goed wooncomfort en het maatschappelijk belang van adequate energieprestatie-verbetering”, aldus een zinsnede uit het negen pagina’s tellende document. Foto: Stichting Woningbouw Achtkarspelen