Kerstmiddag van de vrouwenorganisaties Buitenpost

Buitenpost - Op donderdagmiddag 14 december wordt de jaarlijks kerstmiddag van de gezamenlijke vrouwenorganisaties uit Buitenpost gehouden. Dit jaar is de organisatie in handen van Fr.C.P.B.

De kerstmiddag begint om 14.30 uur in de Schakel en de Kleastersjongers uit Gerkesklooster zullen zingen en de samenzang begeleiden. Bel voor inlichtingen met Hinke van der West 0511542318 of Joke Bergsma 0511543163.