Fractieleden FNP Dantumadiel te gast bij RTV NOF

De Westereen - Zaterdagmiddag werden de vrijwilligers van streekomroep RTV NOF door de fractie van FNP Dantumadiel verrast met oranjekoek en een leuke attentie in de vorm van een “Fryske Wimpel”. Het bezoek stond in het teken van waardering uitspreken voor de inzet van de vrijwilligers van RTV NOF en wat FNP Dantumadiel voor de omroep kan betekenen. Een kijkje achter de schermen van de omroep heeft inzicht gegeven in wat er allemaal bij komt kijken bij deze lokale media-instelling.

Live aanwezig zijn bij een uitzending van Rûnwei Sport met daarin veel schakelingen met verslaggevers op de velden in de regio maakte indruk. Wethouder Emke Peterson stelde het op prijs om live op de radio zijn passie voor sport te mogen delen. De delegatie van de FNP heeft aangegeven, daar waar mogelijk, RTV NOF te willen steunen. Voorzitter Herman de Hoop van RTV NOF heeft de fractieleden gevraagd om mee te denken op het gebied van financiële ondersteuning en subsidie mogelijkheden. Dit omdat RTV NOF als streekomroep graag verder wil groeien in kwaliteit en ook toekomstbestendig wil zijn. Daar waar vele lokale omroepen dreigen om te vallen, vanwege het ontbreken van voldoende financiële armslag.