Jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet

Kollum - KOLLUM - Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op donderdag 7 december werden vrijwilligers van Meckama State in Kollum door locatiemanager Bert Renkema, vrijwilligerscoördinator Martha Bijlstra en Berta Reugebrink van Welzijn in het zonnetje gezet.

Er waren dit jaar acht jubilarissen.

Pieter Sijtsma en Jan Talma zijn beiden chauffeur op de bus en Pieter is ook nog penningmeester bij de Stichting Vrienden van Meckama State. Zij waren dit jaar 12,5 jaar vrijwilliger.

Ook de dames G. de Vries Hansma en D. de Vries- de Vries zijn 12,5 jaar vrijwilliger, onder andere bij het koffieschenken.

Mevrouw T. van Wieren was ook 12,5 jaar vrijwilliger in Meckama State, haar hoofdmoot is de grootletter bibliotheek. 

Sietze Leijstra werd genoemd vanwege zijn 25 jarig jubileum als vrijwilliger. Hij is inzetbaar voor allerhande hand- en spandiensten, als lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van Meckama State en op maandagmiddagen is hij in de weer met de spelmiddagen. Als laatste waren er twee vrijwilligers te noemen die al veertig jaar zich vrijwillig inzetten voor Meckama State. Berend Klinkert en Piet de Vries zijn beide in 1977 begonnen als vrijwilliger, bij de zondagavondzang in Bethesda. De Vries als organist, Klinkert als begeleider. Zij kregen beide een beeldje als dank voor hun jarenlange inzet.

Foto's: Sake Beerstra