Archieven kerken overgedragen aan gemeente Kollumerland c.a.

Kollum - De Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Kandelaar in Kollum hebben sinds jaar en dag een enorm archief opgebouwd.

De laatste jaren heeft de archiefbeheerder Klaas Tiemersma in samenwerking met de archiefdeskundige Douwe Feitsma, heel veel tijd besteed aan het archiveren van velerlei documenten van de Kerkenraad, Diaconie, College van Kerkrentmeesters en andere kerkelijke organisaties.

Het oude archief van de Gereformeerde Kerk, in bewaring bij Tresoar, werd op maandag 27 november overgedragen aan het archief van de gemeente Kollumerland c.a.

Het archief van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Kandelaar tot aan de fusie in mei 2008, aanwezig in Pro Rege, wordt op maandag 18 december 2017 overgedragen aan de gemeente Kollumerland c.a.

Het oude archief van de Hervormde Kerk, dat bij het Streekarchief in Dokkum wordt bewaard, zal begin volgend jaar eveneens naar Kollum worden overgebracht.

Met deze overdrachten wordt een gevolg gegeven aan een besluit van de Kerkenraad van de PKN Gemeente van Kollum. Op 26 mei 2015 is een overeenkomst van inbewaargeving met de Gemeente Kollumerland c.a. afgesloten.

De gemeente heeft een speciale ruimte waar onder ideale omstandigheden (temperatuur, vochtigheid e.d.) de archiefstukken optimaal bewaard kunnen blijven voor het nageslacht.