Baptistengemeente De Thuishaven viert tachtigjarig bestaan

Kollumerzwaag - Zondag 10 december was er een bijzondere dienst in de Thuishaven in Kollumerzwaag. De dienst stond namelijk in het teken van de herdenking dat de gemeente 80 jaar bestaat. Op 9 december 1937 werd de pas opgerichte gemeente te Zandbulten opgenomen in de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.

Deze jubileumdienst was voorbereid door de vier voorgangers van de gemeente, br. Jaap Dijkstra, ds. Jan Foppen, br. Piet van Hijum en br. Arend Westra.

Br. Jaap Dijkstra had de algehele leiding van de dienst. Nadat de gemeente en in het bijzonder de vele gasten welkom geheten waren, werden de twee adventskaarsen aangestoken door drie 80-jarigen, zr. Hennie Kingma, br. Folkert Bolhuis en br. Pieter de Vries.

In deze Adventstijd zien we uit naar Kerst: Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld! (Joh. 1:9). Daarom was het eerste lied dat gezongen werd zo toepasselijk: “Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen!” 

Natuurlijk werden in deze dienst herinneringen opgehaald uit de veelbewogen historie van de gemeente. Br. Piet van Hijum vertelde over het evangelisatiewerk in de jaren dertig van de vorige eeuw door br. J. Kits en er werden enkele unieke foto’s getoond uit die tijd. Velen in onze omgeving kwamen door dit werk tot geloof. Br. Van Hijum vertelde hoe zijn Pake destijds, zelf lid van de Hervormde kerk, het initiatief nam om de bouw van het kerkje in Zandbulten mogelijk te maken.

Eind jaren zestig werd dit kerkje, inmiddels te klein voor de gemeente, verkocht en werd de huidige kerk aan de Skoallestrjitte gebouwd. Er waren op dat moment 81 leden en het opmerkelijke was dat er 81 palen geheid moesten worden. Een bijzonderheid is ook dat zr. Akke van Hijum, de vrouw van Piet, als laatste in het kerkje te Zandbulten is gedoopt en Piet zelf als eerste in het nieuwe gebouw. Het eerste huwelijk dat in de nieuwe kerk werd ingezegend, door ds. D. Boschma, was dat van ... Piet en Akke van Hijum. De aanwezigen genoten van de foto’s van deze gebeurtenissen.

De oudste doopkaart van een lid van de gemeente werd getoond, van zr. Foekje van der Kooi, die op 8 februari 1948 op haar belijdenis werd gedoopt in de kerk te Zandbulten. Deze zuster kon tot haar grote spijt niet in deze jubileumdienst aanwezig zijn.

Na een prachtig optreden van de eigen jongerenband “Lighthouse” en het zingen van Opwekking 713 “Als U het huis niet bouwt” sprak ds. Jan Foppen n.a.v. Psalm 127 over ditzelfde onderwerp. “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”  Ds. Foppen noemde als vergelijking de bouw van de beroemde Sagrada Familia in Barcelona. Er wordt al meer dan honderd jaar gebouwd aan deze door Gaudi ontworpen kerk. Zo bouwt God ook nog steeds aan de Thuishaven in Kollumerzwaag. Nog steeds mag het evangelie worden verkondigd van redding door het bloed van de Here Jezus, nog steeds mogen de bouwers zwoegen, zóveel leden van de gemeente die zich met hart en ziel inzetten voor het werk van de Heer, ieder met zijn of haar unieke talenten.

Nu was de andere eigen band, “Inspiration”, aan de beurt om een paar prachtige liederen ten gehore te brengen.

Namens de Unie van Baptistengemeenten voerde br. Anne Mulder het woord en onze oud-voorganger ds. Nico Schipper haalde enkele herinneringen op. Ook zijn vrouw Netty, inmiddels overleden, was destijds belangrijk voor het vrouwenwerk in de gemeente en daarna in het landelijke vrouwenwerk, de NBVB.

Overigens waren en zijn meer zusters van de gemeente te Kollumerzwaag zeer actief in het landelijke vrouwenwerk en zelfs in het bestuur van de EBWU, de European Baptist Women’s Union.

Br. Van der Wal bracht de felicitaties over namens de Baptistengemeente in Noardburgum. Iets wat zeer gewaardeerd werd, want vanuit Noardburgum is destijds de Baptistengemeente in Zandbulten gesticht. Ook de Baptistengemeente van Dokkum en de andere kerken van Kollumerzwaag waren vertegenwoordigd.

Tenslotte bood zr. Sjoukje de Roos uit familiebezit een oude Statenbijbel aan met daarin mooie illustraties. Zr. De Roos gaf daarbij een ontroerend getuigenis hoe zij tot geloof is gekomen en gedoopt werd in deze kerk.

Aan het eind van deze prachtige dienst ging br. Piet van Hijum voor in dankgebed en gaf de zegen van God door.

Daarna werd onder begeleiding van Lighthouse en Inspiration gezongen – hoe kan het anders – Opwekking 733: Tienduizend redenen van dankbaarheid.

Na een gezellig koffieuurtje samen met alle gasten heeft de gemeente genoten van een heerlijke lunch.