School neemt met kerstmarkt afscheid van oude gebouw

Kollum - !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, houdt op 21 december van 14.00 uur -16.00 uur een bijzondere kerstmarkt; de allerlaatste in het vertrouwde schoolgebouw aan de Gerrit Bleekerstraat 3 te Kollum.

Op de laatste schooldag van het kalenderjaar kunnen alle belangstellenden nog één keer een kijkje nemen en herinneringen ophalen in het schoolgebouw dat gesloopt wordt ten behoeve van de nieuw te bouwen Campus Kollum, waar ook !mpulse Kollum na de zomer van 2019 gehuisvest wordt. Tot die tijd betrekken de leerlingen en teamleden vanaf januari een eigen tijdelijke huisvesting aan de Johannes Bogermanstraat, op het terrein van het Lauwers College. De kerstmarkt is naast de afsluiting van het kalenderjaar, ook de afsluiting van de Communityweek die traditiegetrouw in de laatste schoolweek voor de kerstvakantie plaatsvindt. Communityweek De Communityweek is gevuld met festiviteiten rondom de verhuizing en het afscheid van het schoolgebouw, reanimatielessen, loopbaanoriëntatie en profielwerkstukken. Leerlingen van !mpulse Kollum hebben een eigen Community-opdracht gekozen. Met deze zinvolle opdracht gaan ze -samen met een teamlid en eindexamenleerling- aan de slag. De opdracht staat in het teken van vaardigheden en burgerschapscompetenties.  Op maandag 18 december wordt de week gestart met een bezoek aan de Kerstmarkt in Oldenburg. Donderdagavond 21 december wordt de week afgesloten met een spetterend kerstgala. Tijdelijke huisvesting en nieuwbouw De voorbereidingen van de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum in Kollum zijn in volle gang. De Campus wordt gehuisvest op de huidige locatie van !mpulse Kollum aan de Gerrit Bleekerstraat. Van januari 2018 tot aan de zomer van 2019 is !mpulse Kollum daarom gehuisvest op het terrein van het Lauwers College aan de Johannes Bogermanstraat in Kollum. Na de zomer van 2019 nemen de beide scholen, samen met De Colle en de bibliotheek hun intrek in de nieuwe Campus. De teams van Lauwers College Kollum en !mpulse Kollum hebben samen nagedacht over een pedagogisch-didactische visie op het samen wonen en samen leven binnen Campus Kollum. Er zijn mooie ideeën ontstaan over de invulling van de gezamenlijke huisvesting die de komende tijd nog verder worden ontwikkeld. !mpulse Kollum !mpulse Kollum, onderdeel van OSG Piter Jelles, biedt uniek en eigentijds onderwijs aan leerlingen op vmbo-t, havo en vwo-niveau. De manier waarop !mpulse Kollum onderwijs vormgeeft, waarbij er vanuit een unieke pedagogische visie toe wordt gewerkt naar een diploma met méér waarde, blijft ook in de nieuwe tijdelijke huisvesting en straks in de Campus bestaan. !mpulse Kollum blijft leerlingen stimuleren in de ontwikkeling van zijn of haar talenten, vaardigheden en creativiteit. Het is de ambitie van de school en alle teamleden om iedere leerling uit te dagen in die talenten. Foto's: Lisanne van der Ploeg