Drietalig boek over elf karakteristieke Friese kerken

REGIO - Op maandag 8 januari 2018 verschijnt het boek DE FRIESE ELFKERKENTOCHT / THE FRISIAN ELEVEN CHURCHES TOUR / DIE FRIESISCHEN ELFKIRCHENTOUR. Kerkendeskundige prof. dr. Justin Kroesen neemt de lezer in dit drietalige boek mee langs elf karakteristieke Friese kerken met een gaaf bewaard gebleven protestants interieur. Het gaat om de kerken Aldtsjerk, Buitenpost, Easterlittens, Hegebeintum, Huizum, Kimswerd, Mantgum, Marssum, Sexbierum, Weidum, Wommels.

Het boek is een coproductie van Uitgeverij Wijdemeer en de Stichting Alde Fryske Tsjerken en verschijnt aan de vooravond van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân op maandag 8 januari 2018 om 16.00 uur in de Dorpskerk in Leeuwarden-Huizum. Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens de aftrap gegeven van een internationale campagne van de Future for Religious Heritage in Europe (FRH) om in het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 meer aandacht te vragen voor religieus erfgoed. Over de auteur Prof. dr. Justin Kroesen (1975) is gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van het christendom, met name tijdens de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Hij werkte vijftien jaar aan de theologische faculteit van de universiteit Groningen en is sinds 2016 als cultuurhistoricus werkzaam aan de universiteit van Bergen (Noorwegen).