Brand Het Lichtpunt mogelijk aangestoken

KOLLUMERZWAAG - De brand in opvangcentrum Het Lichtpunt in Kollumerzwaag zaterdag is mogelijk aangestoken. Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland en de politie houden daar rekening mee, schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.

De brand werd 's ochtends kort na 7 uur ontdekt door een voorbijganger. Ruim een uur eerder was in het dorp ook al een camper in vlammen opgegaan. Twee branden op één ochtend in Kollumerzwaag. Een camper en een opvangcentrum. Opvallend, vindt burgemeester Bearn Bilker. Anthony Hogeveen van de politie zegt het voorzichtig: ,,We kijken naar eventuele aanwijzingen voor eventuele brandstichting. Maar je moet niet voorbarig conclusies trekken.’’ Bilker: ,,It moat útsocht wurde.’’

Voorbijganger ontdekt brand

Zaterdagochtend vroeg brandde eerst een camper uit aan de Pieter Postmastrjitte. Kort na zessen bluste de brandweer het uitslaande vuur. Veel groter was de brand die rond kwart over zeven door een voorbijganger werd ontdekt bij Stichting Lichtpunt, het christelijke opvangcentrum aan de Foarwei. Op dat terrein staan meerdere gebouwen. In een daarvan, een voormalige boerderij, nu Hof van Heden genoemd, bevinden zich acht appartementen. De brand was op dat moment in een bijgebouw van de Hof van Heden.

Bewoners meteen gealarmeerd

Door op ramen en deuren te bonzen alarmeerde de voorbijganger volgens stichtingsvoorzitter Reinder Veenstra meteen ook de acht mensen die er momenteel worden opgevangen. Zij zijn allemaal ongedeerd. Veenstra is daar blij mee, maar spreekt wel van ,,in ramp’’. Binnen het uur sloeg de brand over naar de boerderij. ,,Alle war is dien om dat foar te kommen, mar it gong hiel hurd’’, zegt Bilker, die erbij was. De brandweer arriveerde kort na kwart over zeven en controleerde meteen of er nog mensen in het gebouw waren. De zolder was voor de brandweer niet toegankelijk, zegt officier van dienst Jan Yde van der Kooi. Omdat het pand bewoond is, zijn meteen twee tankautospuiten gestuurd, afkomstig uit De Westereen en Buitenpost. Toen duidelijk was dat het een uitslaande brand betreft, is uit Dokkum een hoogwerker aangerukt. Ook uit Leeuwarden kwam een hoogwerker. Burgum leverde grootwatertransport.

Meer dan 2 miljoen euro schade

Uiteindelijk is de brand volgens Van der Kooi door 25 tot 30 mensen bestreden van brandweer uit Leeuwarden, Kollum, Dokkum, De Westereen, Burgum en Buitenpost. Zij konden niet voorkomen dat de boerderij verloren ging. Een aangebouwde loods, die gebruikt wordt voor dagbesteding (houtbewerking, kaarsen maken) en samenkomsten, bleef behouden. Wel is er waterschade. Veenstra schat de totale schade op meer dan 2 miljoen. De stichting is voor 2,1 miljoen verzekerd. Vandaag vindt overleg plaats met de verzekeraar. Hij betreurt dat de acht bewoners persoonlijke bezittingen zijn kwijtgeraakt. Vandaag gaan ze naar het gemeentehuis voor nieuwe identiteitspapieren. De inventaris is overwegend eigendom van de stichting zelf en afkomstig uit de grote kringloopwinkel, die zich ook in Kollumerzwaag bevindt.

Voorlopige huisvesting bewoners

In totaal heeft de stichting aan de Foarwei 22 appartementen. Voor de acht ontheemde bewoners is binnen enkele uren voorlopige vervangende huisvesting gevonden. Deels op het terrein, deels daarbuiten bij mensen of bed & breakfasts die ruimte aanboden, vertelt coördinator Feike Kooistra. Elke bewoner krijgt begeleiding van een maatschappelijk werker en een vrijwilliger. Volgens Bilker is de opvang van deze ,,kwetsbere minsken’’ goed en snel geregeld. De meesten zijn hun mobiel kwijt. Ze krijgen snel een nieuwe. Tabe Annema, die ook op het terrein woont in een Lichtpunt-huisje vlak naast de boerderij, moest zijn woning op last van de brandweer rond acht uur verlaten. Het vuur is niet overgeslagen. Er is geen water binnengekomen. ,,Maar wel rooklucht.’’

Pand opnieuw opgebouwd

In 2016 is het interieur van de boerderij nog vernieuwd. Het afgebrande pand zal vervangen worden, zegt het bestuur. In het hoofdgebouw, met daarin kantoren en appartementen, is ook in de nachtelijke uren altijd minimaal een vrijwilliger aanwezig. Om twaalf uur ’s middags waren er nog steeds brandhaarden tussen het rieten dak en de isolatielaag eronder. Zwaar materiaal kwam er aan te pas om die bloot te leggen, zodat de hoogwerkers gericht konden blussen.