Het archief van de PKN overgedragen aan de gemeente

Kollum - De Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Kandelaar in Kollum hebben door de jaren heen een enorm archief opgebouwd. Het archief van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Kandelaar was tot aan de fusie in mei 2008 aanwezig in Pro Rege. Het archief van de PKN werd maandag overgedragen aan de gemeente Kollumerland c.a. De gemeente heeft een speciale ruimte waar onder ideale omstandigheden (temperatuur, vochtigheid e.d.) de archiefstukken optimaal bewaard kunnen blijven voor het nageslacht.

De laatste jaren heeft de archiefbeheerder Klaas Tiemersma in samenwerking met de archiefdeskundige Douwe Feitsma, heel veel tijd besteed aan het archiveren van velerlei documenten van de Kerkenraad, Diaconie, College van Kerkrentmeesters en andere kerkelijke organisaties. Het oude archief van de Gereformeerde Kerk, in bewaring bij Tresoar, werd op maandag 27 november al overgedragen aan het archief van de gemeente Kollumerland c.a.

Het oude archief van de Hervormde Kerk, dat bij het Streekarchief in Dokkum wordt bewaard, zal begin volgend jaar eveneens naar Kollum worden overgebracht.

Met deze overdrachten wordt een gevolg gegeven aan een besluit van de Kerkenraad van de PKN Gemeente van Kollum. Op 26 mei 2015 is een overeenkomst van in bewaargeving met de Gemeente Kollumerland c.a. afgesloten.

Foto's: Sake Beerstra