Iedereen een prijs bij peuterspeelzaal it Wrottershonk!

KOLLUMERZWAAG - Op de kerstmarkt in de Trije Doarpen op 7 december stonden de juffen van peuterspeelzaal it Wrottershonk ook met een kraam vol informatie. Ook was er een loterij en werden er kleurplaten uitgedeeld. Deze kleurplaten, voor de kinderen in de basisschoolleeftijd t/m groep 5, kon. Op dinsdag 19 december kon men de kleurplaat ingeleverd bij it Wrottershonk. Inleveren = prijs en dat was voor vele kinderen een goede reden om even een bezoekje te brengen aan de peuterspeelzaal. Voor iedereen was er wat lekkers en voor de meegekomen ouders was er koffie terwijl de kinderen hun cadeautje in ontvangst namen.

Wilt u meer informatie over de werkwijze van de peuterspeelzaal in Kollumerzwaag? Neem eens een kijkje op onze website www.itwrottershonk.nl of loop gerust eens binnen.

Foto’s Sake Beerstra