Dairy Academy en Rabobank gaan intensief samenwerken

Oentsjerk - Dairy Academy Oenkerk heeft woensdag 20 december een overeenkomst getekend met de Noordelijke Rabobanken uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het gaat om een partnership voor vijf jaar, waarbij de partijen elkaar gaan versterken in kennis, netwerken en innovatieve oplossingen voor de melkvee- en zuivelsector.

De Rabobank is een internationaal leidende bank in de food en agri. Vanwege de wereldwijd toenemende vraag naar voedsel wil de bank bijdragen aan oplossingen voor duurzame voedselproductie en een stabiele economische situatie op de lange termijn. Een goede match met Dairy Academy Oenkerk. Samen gaan zij melkveehouders helpen hun bedrijfsvoering toekomstbestendig en duurzaam in te richten. Directeur Bedrijven Bart Voorintholt van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland: ‘Voor ondernemers in de melkvee- en zuivelsector is het van belang om in een volatiele markt te kunnen sturen op kostprijs, waarbij minder gebruikt gemaakt wordt van grondstoffen, land, water en meststoffen. We kunnen, onder meer via ons wereldwijde netwerk van boeren, kennis delen die melkveehouders lokaal kunnen helpen hun bedrijf rendabeler te maken.’ Klaas de Jong, COO Royal A-ware: ‘En dat is nu precies wat wij met de Dairy Academy beogen voor melkveehouders van Royal A-ware. Samen met de Rabobank gaan we naast het delen van kennis om het rendement op het bedrijf te vergroten, bouwen aan een sterk netwerk waarbij we melkveehouders met elkaar verbinden. Daarnaast stimuleren we innovaties om bijvoorbeeld te zorgen dat de kostprijs kan worden verlaagd of het milieu minder wordt belast.’ Rabobank is een van de negen partners van Dairy Academy Oenkerk. De andere partners zijn: Semex, Kamps de Wild, Lely, BP, Kromwijk Elektro, ForFarmers, het Dairy Training Centre en Denkavit. De Dairy Academy is een initiatief van Royal A-ware samen met Fonterra. Via workshops en trainingen delen de partners hun kennis met de aangesloten melkveehouders van Royal A-ware. Projectleider Dairy Academy Oenkerk Annemarie de Jong: ‘In de huidige volatiele zuivelmarkt is het noodzakelijk om te sturen op liquiditeit van het eigen melkveebedrijf. De agrarisch specialisten van de Rabobank geven met ingang van het komende jaar onze melkveehouders workshops liquiditeitsplanning. Hierdoor krijgen melkveehouders inzicht in hun huidige en verwachte financiële positie en kunnen zij doelbewuste keuzes voor de toekomst maken. Deze workshop is een mooie aanvulling op het huidige workshopaanbod. Op basis van de behoefte van melkveehouders gaan we volgend jaar mogelijk nog andere workshops samen met de Rabobank organiseren.’ Op de foto v.l.n.r. Annemarie de Jong (projectleider Dairy Academy Oenkerk), Klaas de Jong (COO Royal A-ware), Jan Anker (CEO Royal A-ware), Rients Schuddebeurs, Bart Voorintholt (directie Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland ), Durk Mous, Siebe Meindertsma (directie Rabobank Drachten Friesland Oost.