Kollumer basisscholen lopen een prachtige kerstkuier

Kollum -   De traditionele Kerstkuier van Kollum vond donderdagavond plaats. De kinderen van de basisscholen konden hier aan deelnemen met hun ouders, verzorgers en pake's en beppe's.

De Kerstkuier werd georganiseerd door Vereniging Plaatselijk Belang Kollum, in samenwerking met OBS Professor Casimirschool, CBS Koningin Julianaschool en de CBS Prins Bernhardschool. De start was groepsgewijs vanaf 17.00 uur bij de CBS Prins Bernhardschool.

Zo'n 700 kinderen met begeleiders deden mee aan deze sfeervolle kerstroute uitgezet over ongeveer drie kilometer. Onderweg stonden vele vuurkorven en kaarsjes die de route aangaven. Maar ook kwamen de deelnemers de Bode, de Heraut, Herders, Herodes en het Engelenkoor tegen die het kerstverhaal aan de wandelaars vertellen. Natuurlijk ontbrak een mooie levende kerststal niet met Jozef en Maria en het Kindeke Jezus. De muzikale invulling verzorgde Brassband Wilhelmina. Na afloop was er lekkere warme chocolademelk.

Foto's: Sake Beerstra