Zingen op de vroege Kerstmorgen in de straten van Kollum

Kollum - Zo'n 50 vrijwilligers en Brassband Wilhelmina gingen Eerste Kerstdag al vroeg op pad om kerstliederen te zingen in de straten van Kollum om de blijde boodschap van de geboorte van Jezus aan iedereen te vertellen via bekende kerstliederen (Stille Nacht, Heilige Nacht enz.).

Er werd ook aan mensen gedacht die de afgelopen periode een moeilijk tijd achter de rug hebben of ziek zijn. Mensen die juist nu een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat werd zeer gewaardeerd. Ondanks dat het zo vroeg was, kwamen er toch nog verschillende mensen uit bed.

Samen kwamen de groepen weer bijeen in het verzorgingshuis Meckama State in Kollum. Daar werd gezamenlijk gezongen met brassband Wilhelmina. Na afloop was er voor iedereen koffie met kerstbrood.

Foto's: Sake Beerstra