Laatste kerstviering met de zondagschool Kollum

Kollum - Eerste kerstdag, maandag 25 december vierde de zondagsschool van Kollum voor de allerlaatste keer haar kerstfeest  in de Maartenskerk te Kollum.

In de kerk stond een echte stal opgebouwd, naast de metershoge, verlichte kerstboom. In de stal, met levende dieren, zaten Jozef en Maria met hun kindje Jezus. Alle kinderen uit groep 1 kwamen als prachtige ‘verlichte’ engeltjes de kerk binnen tijdens het zingen van ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht'. Juf Bertina Solle heette iedereen welkom en juf Jannie van der Weg bad samen met Sietse het kerstgebed. Samen werden de welbekende liederen: ‘Er is een Kindeke geboren’,’Stille Nacht’, ‘Komt allen tezamen’ gezongen.  De kinderen uit groep 2 droegen een mooi gedicht voor en juf Jikke vertelde het Kerstverhaal, over Jozef en Maria. Ook mochten de bezoekers luisteren naar het Kerstverhaal over goedmaken, verteld door juf Foekje. Naast alle mooie stukjes van de kinderen, had de leiding ook wat ingestudeerd, zij brachten het lied: ‘Ik had een droom’, ten ore, waarna het kerstfeest bijna ten einde kwam. Er waren nog warme afscheidswoorden van meester Jimke voor de kinderen, de (oud)leiding en alle betrokkenen van de Zondagsschool. Na het eind gebed, zongen de bezoekers gezamenlijk het eindlied: Ere zij God. Na de dienst was er voor iedereen de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten en herinneringen van meer dan honderd jaar Zondagsschool op te halen. De kinderen van de Zondagsschool kregen bij het naar huis gaan hun tasje met traditionele sinaasappel, reep en leesboekje, maar ook alle andere aanwezige kinderen kregen een sinaasappel mee. Het was een sfeervol en memorabel kerstfeest.

De leiding van de Zondagsschool wil een ieder bedanken die al die jaren, op wat voor manier dan ook de Zondagsschool een warm hart heeft toegedragen.