VV Kollum benoemt een vertrouwenspersoon

KOLLUM - Het bestuur van vv Kollum heeft besloten om een vertrouwenspersoon te benoemen.

Het doel is de drempel te verlagen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de club. Inmiddels is al gebleken dat het aanstellen van deze functionaris in een behoefte voorziet. Het bestuur van vv Kollum heeft voor benoeming van een vertrouwenspersoon gekozen omdat ze weinig heil zag in de zogenaamde “Verklaringen Omtrent Gedrag”. Het bestuur heeft een moeder (verpleegkundige van beroep) van één van onze leden bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Iedereen kan bij haar terecht met problemen die leden of ouders van leden voor hun gevoel niet direct met de trainer of leider of zelfs het bestuur kunnen bespreken. Er was geen directe aanleiding, maar als je last hebt van (sexuele) intimidatie, pesten, discriminatie of fysiek geweld dan moet je dat veilig kunnen melden. De vertrouwenspersoon gaat onbevooroordeeld te werk, het liefst in een persoonlijk gesprek. Ze neemt geen stelling. En ze is ook geen behandelaar. Door die onafhankelijke positie kan ze het vertrouwen winnen waardoor een probleem bespreekbaar wordt. De vertrouwenspersoon treedt niet alleen op als er al iets is voorgevallen, maar zal ook een preventieve rol vervullen, om zodoende ontoelaatbaar gedrag te voorkomen. Het gaat hierbij om gedrag van leden, donateurs en eigen publiek zowel onderling, als tegenover gasten en scheidsrechters. Er is een reglement opgesteld over de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon, en dit is verspreid onder de (ouders van) de leden zodat iedereen weet hoe het in zijn werk gaat bij problemen.