Lezing over de historie van de zuivelindustrie

Buitenpost - De stichting Oud-Achtkarspelen houdt op dinsdagavond 9 januari om 19.45 uur een lezing in het gebouw De Schakel (ingang Berkenlaan) Voorstraat 15 te Buitenpost. De lezing van deze avond zal gaan over de historie van de zuivelindustrie. Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld, belicht in deze lezing deze geschiedenis. Het is een verhaal over de eeuwenoude traditionele zuivelverwerking op de boerderij. Hij ondersteunt zijn lezing met beelden en filmmateriaal.

Na de pauze zal Jan Vreeling, medewerker van het Landbouwmuseum, nader ingaan op de ontwikkeling van de zuivelfabrieken in de gemeente Achtkarspelen. In 1891 werd in Lutjepost (zie foto) de eerste coöperatieve zuivelfabriek in de gemeente Achtkarspelen opgericht en in de loop van de jaren is tot 1900 het aantal fabrieken uitgegroeid tot acht fabrieken. Alleen de zuivelindustrie in Gerkesklooster draait nog volop, terwijl de overige fabrieken in de fusietijd van de afgelopen jaren zijn opgeheven. De toegang van de lezing is gratis.