Diamanten paar met sterke sociale inslag

Surhuisterveen - Beiden hebben ze graag gezelschap om zich heen. Ook helpen de diamanten echtelieden Albert en Riekje Dolsma anderen graag. ,,It is moai om minsken te stypjen dy’t der einliks net of mouilik komme kinne.”

Albert Dolsma en Riekje Dolsma-Zijlstra uit Surhuisterveen waren dinsdag zestig jaar getrouwd. In de ochtenduren werd het huwelijksjubileum gevierd in de recreatiezaal van appartementencomplex It Feansterhiem waar het echtpaar al zestien jaar met veel genoegen woont.

In de volle recreatiezaal werden de jubilerende echtelieden met een confettiregen onthaald. Vlak nadat de laatste kleurrijke papieren deeltjes waren neergedaald, arriveerde burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen om Albert en Riekje Dolsma met de heugelijke dag te feliciteren. Als cadeau overhandigde Gerbrandy aan het echtpaar een kopie van de trouwakte.

De trouwakte werd getekend op 2 januari 1958 in De Roskam in Buitenpost. Burgemeester Hans van Ek voltrok er het huwelijk. Albert Dolsma en Riekje Zijlstra gaven elkaar het jawoord op een dag met zeer wisselende weersomstandigheden. ’s Ochtends was het mooi weer, herinnert Riekje Dolsma zich. ,,Ik bin noch op ’e fyts nei de kapper west.” In de middaguren viel er sneeuw en was er sprake van gladheid.

Voordat Albert Dolsma (Gerkesklooster, 7 juni 1936) en Riekje Zijlstra (Surhuizum, 26 september 1934) in het huwelijksbootje stapten, hadden ze zes jaar verkering. De eerste ontmoeting was op het korfbalveld in Gerkesklooster. ,,Ik tocht it is wol in leuk famke. Se wie ek fel kwa kuorbaljen”, vertelt Albert Dolsma. Fanatisme in de sport was Dolsma zelf evenmin vreemd. ,,En de jeugd hat it fan ús oernommen”, vertelt hij over de kroost.

Na hun huwelijk ging het kersverse echtpaar wonen op de Hellingstraat in Stroobos, nabij de scheepswerf. Voordat Albert en Riekje Dolsma in 1962 naar de Van Duinenstraat in Surhuisterveen verhuisden, woonden ze ook nog een tijdje aan de Voorstreek in Gerkesklooster. In Surhuisterveen bivakkeerden de Dolsma’s ruim dertig jaar aan de Van Duinenstraat. Daarna volgden nog woonadressen aan De Buizerd, De Leijen en sinds begin deze eeuw dus in It Feansterhiem aan de Jan Binneslaan.

Dat de diamanten echtelieden in het begin van de jaren zestig naar Surhuisterveen togen, had te maken met de werkomstandigheden. Als zeventienjarige ging Albert Dolsma aan de slag als leerling bij een machinefabriek in Groningen. Hier werkte hij acht jaar en werd hij opgeleid tot monteur. Riekje Dolsma wilde graag dat haar man dichterbij huis een baan kreeg. Dolsma solliciteerde en werd aangenomen bij beddenfabrikant AVEK (Arbeid, Vlijt En Kwaliteit) in Surhuisterveen. Hier werkte hij 32 jaar als onderhoudsmonteur.

Dolsma zat ook dertig jaar in de ondernemingsraad van AVEK. Daarnaast is hij inmiddels 63 jaar lid van vakbond FNV. ,,Ik bin in bytsje sosjaal tinkend”, glimlacht hij met een gevoel voor understatement. Albert Dolsma vindt het belangrijk om op te komen voor de belangen van degenen die - zoals hij het zelf uitdrukt - het moeilijk(er) hebben om iets te bewerkstelligen. ,,Ik wol se dan graach helpe.” Vanuit die filosofie maakte Dolsma eveneens deel uit van het platform ouderenbeleid van de gemeente Achtkarspelen.

Om tijd en energie te kunnen steken in het vakbondswerk en - andere - bestuurlijke functies had Albert Dolsma, die zich ook jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt bij voetbalvereniging Surhuisterveen, alle steun van zijn vrouw. ,,Oars hie it ek net kind. Ik wie faak fan hûs foar de bond.” Riekje Dolsma-Zijlstra zorgde voor de kinderen en het huishouden. Ook maakte zij 23 jaar lang de Feanster ambachtsschool schoon. Haar grote hobby was korfbal die ze heel veel jaren heeft uitgeoefend.

In hun huidige woning in It Feansterhiem hebben Albert en Riekje Dolsma het prima naar hun zin. Het echtpaar woont zelfstandig in het appartementencomplex en doet het huishouden, koken en de boodschappen nog zelf. In de ‘moaie kantine’ van It Feansterhiem is altijd volop vermaak en gezelligheid. ,,Wy wenje hjir yn de moaiste flat fan it Fean.”

Het echtpaar Dolsma heeft vijf kinderen, negen kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Met hen wordt het zestigjarig huwelijksjubileum morgen - zaterdag 6 januari - gevierd in De Dikke Draai in Surhuisterveen. 

Tekst en foto's: Atze H. van der Ploeg