Ondernemingen Noardeast-Fryslȃn samen aan de bak voor burenbezoek

Kollum - Bedrijven in Noardeast-Fryslȃn dienen meer samen te werken. Bij het bundelen van de krachten kunnen ze zich het beste richten op zowel de zuid- als de oosterburen. Burgemeester Bearn Bilker legde in zijn nieuwjaarsrede dinsdag deze kanskaarten met tekst en uitleg op tafel.

Bilker noemde het merk Dwaande als raad- en richtinggevend. “Ik zou willen dat we echt veel meer samen optrekken, want dat schort er aan en dat we als één man door public relation en marketing het product aan de man brengen. Het merk ‘Dwaande’ gaf daar al een richting aan, maar het kan nu sterker, beter en breder”. Het protectionisme in de Verenigde Staten en de Brexit geven naar zijn zeggen alle aanleiding voor het verleggen van de koers. Daarnaast wees hij op bijvoorbeeld het handelsvolume tussen Nederland en Duitsland dat met 163 miljard per jaar aan zowel invoer als uitvoer een van de grootste in haar soort ter wereld is. Werkbezoeken aan bedrijven in ook collegeverband hebben hem duidelijk gemaakt dat er een groeiend aantal ondernemingen zich richt op Duitsland, maar weinig kaas heeft gegeten van de cultuur en gewoonten daar. Hij tipte de aanwezigen, aan de hand van een fraai schoolvoorbeeld, de kennis van de Duitse en Franse taal op te vijzelen.

Traditie bij de tijd

Opvallend bij bloeiende deelstaten als Beieren, Hessen en Baden-Württemberg is naar zijn mening het aantal kleine familiebedrijven waar de trots op het eigen verleden als een fakkel brandt. Bovendien zijn het doorgaans ondernemingen die traditie combineren met de modernste techniek om hoogwaardige producten op de markt te brengen. Bedrijven in onze streek zouden zich daaraan kunnen spiegelen.

Lange weg

Het betrof zijn laatste nieuwjaarstoespraak in het gemeentehuis, omdat Kollumerland c.a. in 2019 is gefuseerd. “Ik noem één keer dat dit de laatste is en daarna niet meer”. Van een afscheidsrede is dan ook geen sprake. Aan het na ruim vierhonderd jaar afscheid nemen van de gemeente zal eind dit jaar gehalte en gestalte worden gegeven met onder meer een historische lezing. Daarnaast komt er een feestelijke afsluiting. “Daar kan ik niks over zeggen, want dat is nog in een stadium van nadenken”. Wel tipte hij de kinderziektes bij het ambtelijk fuseren aan, maar ook de drukte rond de komende bestuurlijke fusie. “We zijn er nog lang niet”. Zo moet het wetsontwerp hiervoor nog door zowel de Tweede als de Eerste Kamer in behandeling worden genomen.

Cultuur

Dit jaar is er zonder meer sprake van topdrukte in de wijde regio vanwege het Europese Jaar voor Cultureel Erfgoed. Bijzonder is dat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslȃn veel states en stinzen in haar regio zal tellen. Voor ondernemers op het gebied van toerisme en recreatie schuilen hierin volgens hem prachtige kansen. Ook Kollum moet naar zijn mening de kans grijpen zich als recreatiekern te profileren. 2018 wordt ook het jaar waarin het einde van de Eerste Wereldoorlog zal worden herdacht. Ingebed in een ruim historisch verhaal stond hij ook even stil bij de recente brand in het Lichtpunt te Kollumerzwaag en bij het overlijden van Tjeerd van Seggeren.

Beweging

Als nestor in de gemeenteraad legde Wieger Rekker het accent in zijn toespraak vooral op het groeiend aantal activiteiten en vernieuwingen in de gemeente. Naast nieuwbouw aan de  Beintemawei in Westergeest noemde hij de Cedelshof in Kollumerzwaag en de nieuwe huisvesting voor het onderwijs in Kollum. Daarnaast repte hij over de voorbereidingen voor het verbeteren van de Sparrewei in Kollumerzwaag. Een keerzijde voor al die plannen is volgens hem een personeelstekort bij de ambtelijke organisatie geweest. “Der wiene gewoan te min minsken, mei as gefolch dat der in soad wurk net tidich behannele wurde koe”. Een openlijke uitspraak van een wethouder van Dongeradeel hierover gaf naar zijn zeggen een vreemde indruk. Hij verwees hierbij naar een interne memo waarinj de wethouder de uitspraak ontkende. “Nei myn miening in dikke flater fan de wethȃlder”. De fusie tipte hij kort aan, maar vanuit de idee dat Kollumerland c.a. een gemeente is die in beweging blijft.

Tekst en foto’s: Jelle Raap