Joy for People Gospel Choir zamelt € 2500,- in voor Masai-gemeenschap in Kenia

Dokkum - Zaterdag 6 januari, tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, heeft Joy for People Gospel Choir de opbrengst van de collectes, die zijn gehouden tijdens de kerstconcerten, aangeboden aan Chris Jacobse, Harmanna Groothof en Doutzen Groothof.  In de maand december werden meerdere kerstconcerten gegeven met als thema ‘And there was Light…’. Tijdens deze concertenreeks werd het werk van de familie Groothof door Joy for People onder de aandacht gebracht.

Tijdens de concerten werd er gecollecteerd voor de Masai-gemeenschap in Kenia. Dit van oorsprong nomadenvolk wordt gedwongen zich steeds meer permanent te vestigen in door de overheid toegewezen dorre gebieden. Op particulier initiatief van Chris Jacobse en Harmanna Groothof uit Dokkum wordt door het aanleggen van irrigatiesystemen geprobeerd de Masai-gemeenschap te voorzien in de verbouw van gezond voedsel, het vergroten van de eigenwaarde en meer zelfstandigheid voor de Masai in Kiserian, Kenia.