Zeer geslaagde kerstbomenophaalactie in Buitenpost

Buitenpost - Afgelopen zaterdag 6 januari zijn vrijwilligers op pad geweest om de kerstbomen in Buitenpost op te halen. Met vijf auto's en karren en met hulp van een aantal jongeren zijn er bijna 150 bomen opgehaald.

In Buitenpost kon men de kerstboom voor 3 euro op laten halen. Samen met de giften is er een mooi bedrag opgehaald. Het bedrag van 481,50 euro komt volledig ten goede aan het Chr. Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao.