Onderzoekstraject mogelijke fusie Noventa Onderwijs en PCBO Tytsjerksteradiel van start

REGIO - Noventa Onderwijs in Achtkarspelen en PCBO Tytsjerksteradiel gaan met een uitgebreid onderzoek de mogelijkheden naar samenwerking onderzoeken. Gisteren, dinsdag 9 januari hebben de beide organisaties een intentieverklaring getekend, waarmee het samenwerkingsonderzoek is gestart. De organisaties gaan ervan uit dat halverwege 2018 duidelijk wordt, of een fusie tussen de beide organisaties een reële kans van slagen heeft. Als dat het geval is, dan zal de fusie in 2019/2020 geëffectueerd worden.

De afgelopen jaren en maanden hebben PCBO Tytsjerksteradiel en Noventa Onderwijs zich georiënteerd op samenwerking/fusie met collegiale stichtingen/verenigingen in de nabije regio. De voortgaande krimp en het feit dat onderwijsstichtingen steeds meer wettelijke verplichtingen krijgen, maakt het noodzakelijk de mogelijkheden van schaalvergroting te onderzoeken.

Naar aanleiding van de oriëntatie hebben beide organisaties vastgesteld dat er veel overeenkomsten zijn tussen beide onderwijsstichtingen en dat samenwerking tussen hen een grote kans van slagen heeft. De Raden van Toezicht en de bestuurders hebben dan ook vertrouwen in het voorgenomen onderzoeksproces.