Week van gebed in Buitenpost

Buitenpost - De gezamenlijke kerken doen ook in Buitenpost van 21 tot en met 28 januari weer mee aan de Week van gebed.

Het thema is dit jaar: ‘Recht door zee’ en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema sluit aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het bijbelboek Exodus. De week van het gebed is er voor iedereen. Bid u/jij ook mee? Er is een korte meditatie naar aanleiding van het thema, er worden liederen gezongen en daarna bidden we samen. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Dat kan die week elke avond van 19.00 tot 20.00 uur. Op maandag 22 januari in de Mariakerk (foto), op dinsdag 23 januari in het Lichtbaken, op woensdag 24 januari in De Schakel en op donderdag 25 januari én vrijdag 26 januari in de Fonteinkerk. Op zondag 21 januari is er om 18.00 uur een jongerenbijeenkomst in het Lichtbaken, Marconistraat. Deze bijeenkomst begint met een maaltijd en hiervoor is opgave verplicht. Dit kan bij Otte Verbeek, via 06-57235913