Rode kaart foutparkeerders bij scholen in De Westereen

DE WESTEREEN - Het begin en einde van de schooldag zorgt bij CBS De Boustien en IBS ‘t Pompeblêd in De Westereen altijd voor veel verkeer. Er zijn op de scholen afspraken gemaakt over het parkeren van auto’s tijdens het halen en brengen om overlast te voorkomen.

Om de ouders aan de afspraken te herinneren hebben kinderen deze week groene en rode kaarten uitgedeeld. Wethouder Roelof Bos heeft op de eerste actiedag de kinderen geholpen bij het uitdelen van de kaarten.