Slachtoffers van de Lichtpuntbrand gesteund door De Stapstien

Kollumerzwaag - Dinsdagmiddag 16 januari werden de gedupeerden van de Lichtpuntbrand in Kollumerzwaag uitgenodigd op school De Stapstien te Kollumerzwaag. De Stapstien heeft in december een kerstmarkt gehouden om de slachtoffers van de brand, die allen ongedeerd zijn gebleven maar wel al hun bezittingen zijn kwijtgeraakt, te steunen. Het totaalbedrag dat de kerstmarkt heeft opgebracht is € 5300,00. Dit bedrag is afkomstig van de kerstmarkt, maar ook van betrokken ondernemers. Dat betekent dat alle slachtoffers een bedrag van €662,50 krijgen. Voor de vrijwillige conciërge van de school, Dirk de Graaf, en diens vrouw was er een bedrag van €1325,00.

De bewoners van de Foarwei 107 bedankten iedereen die bijgedragen heeft. Zij noemden de steun hartverwarmend.

Foto's: Sake Beerstra