Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen gaat zwerfvuil aanpakken

Buitenpost - De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) gaat de komende vijf jaar wekelijks op verschillende routes in de gemeente het zwerfaval opruimen en afvoeren. Het participatiebedrijf zet de elektrische wagen ‘MOAi grien’ in en heeft de meest vervuilde routes in kaart gebracht. Wethouder Sjon Stellinga is blij met de samenwerking. ‘De gemeente wil graag vrij zijn van zwerfafval, met de MOA hebben we afgesproken dat zij daar werk van maken hun best voor gaan doen. De komende jaren zal de elektrische wagen veel in actie komen in Achtkarspelen.’

MOA

Stichting MOA streeft een inclusieve samenleving na, waar iedereen tot zijn recht komt. Het maakt niet uit wat je achtergrond, geslacht, leeftijd, talent of beperkingen zijn. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de gemeenschap. ‘De mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden. Niet op hun beperkingen’, aldus wethouder en bestuursvoorzitter van de MOA Sjon Stellinga. De medewerkers van de MOA die het afval verzamelen worden weer arbeidsfit gemaakt. Hierdoor komen zij in aanmerking voor werk of maatschappelijke participatie en maken weer deel uit van de maatschappij.

Zwerfafval

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Geschat wordt dat er in Nederland 50 miljoen kilo zwerfafval per jaar op straat of in het groen beland. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens. Ook in Achtkarspelen is op een aantal bekende routes veel zwerfvuil te vinden.