Thema-avonden over bio-diversiteit

REGIO - Het initiatief ‘Natuerlik Ferskaat’ in Noordoost Friesland heeft tot doel om samen met de Friezen de biodiversiteit te versterken. De Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland organiseren een drietal thema-avonden.

Wie al goede ideeen heeft of juist op zoek is naar inspiratie komt tijdens de thema-avonden in de gelegenheid om met anderen van gedachten te wisselen. Iedereen is welkom. De eerste, die in het teken staat van (boeren)erven & perceelsranden, vindt plaats op donderdag 25 januari in dorpshuis Tunawerth in Ternaard. Op woensdag 31 januari is iedereen van harte welkom in MFC de Beijer in Rinsumageest om te praten over het thema biodiversiteit in en met het dorp. In het zalencentrum De Colle in Kollum staat op 6 februari het thema openbaar groen, berminrichting en beheer centraal. De avonden beginnen allemaal om 19.30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@landschapsbeheerfriesland.nl